Soporte institucional al Grupo de Investigación:

GILAB logo

2014 SGR 1232 Gràfics i imatge, UdG

Resolucion provisional Resolucion definitiva
Periodo: 01/01/2014 - 31/12/2014
Tipo: GRC: Grups de recerca consolidats

2009 SGR 643 Gràfics i imatge, UdG

Donar suport al Grup TIG per tal d'impulsar el desenvolupament conjunt de Centres d'Innovació TECNIO, amb l'objectiu de conformar una xarxa catalana amb una alta capacitat de transferència de tencnologia amb les empreses

ACC1Ó, Centre d´Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM), Generalitat de Catalunya
Contracte de recerca
R49/10 15/09/2010
Fechas: 15/09/2010 - 15/09/2013
Financiación: 109 142 €
Investigador Principal: Mateu Sbert Casasayas
Número de investigadores: 23

Grupo TIG

GIIG logo TIN-167 Grupo de Investigación en Informática Gráfica (GIIG), UGR

Junta de Andalucía: Financiación de los grupos universitarios de investigación y desarrollo tecnológico de Andalucía

Fechas: 2005-2010
Financiación: 52 170.94 €
Investigador Principal: Juan Carlos Torres Cantero
Número de investigadores: 16

Convocatoria 2010

4028.91 €
PDF, pag 9, UGR, Resolución provisional

Convocatoria 2009

9299.44 €
PDF, pag 21, UGR
BOJA, sin detalles
PDF, pag 21, en Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA, Junta de Andalucia.

Convocatoria 2008

8337.00 €
PDF
Boletin oficial Parlamento de Andalucia, 2 de julio de 2009, pag 36
PDF, pag 19 en Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA, Junta de Andalucia.

Convocatoria 2007

7902.42 €
PDF, pag 7, UGR
Boletin oficial Parlamento de andalucia, 2 de julio de 2009, pag 27
PDF, pag 16 en Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA, Junta de Andalucia.

Convocatoria 2006

13.431,27 €
PDF, UGR
PDF, pag 76 en Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA, Junta de Andalucia.

Convocatoria 2005

9071.90 €
PDF, pag 13, UGR

La información de ayudas ha sido obtenida de http://investigacion.ugr.es/pages/grupos/index, Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 2007, 2008, Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 2009

Valid XHTML 1.1

Rubén García's Web Page